Menu
zatvoriť

04. Poľné pokusy

SESVanderHave testuje prispôsobivosť týchto materiálov, teraz už nazývaných hybridy, k rôznym podmienkam v poľných pokusoch v hlavných pestovateľských oblastiach cukrovej repy počas niekoľkých rokov. Tieto poľné pokusy sú rozhodujúcim krokom v procese výskumu, kde sa s istotou rozhodujeme poňechať si tie najlepšie hybrid.

Poľné pokusy

SESVanderHave má tisíce poľných pokusov po celom svete - od Spojených štátov až po Rusko - kde sa osivo môže testovať v miestnych výrobných podmienkach. V spolupráci so skúsenými miestnymi pestovateľmi sa pokusné hybridy testujú spolu s najlepšími registrovanými odrodami s cieľom potvrdiť, či tieto nové odrody fungujú lepšie ako "kontrolné" odrody.

V priebehu vegetačného obdobia experti z oblasti polných pokusov v SESVanderHave monitorujú rôzne políčka pre klíčenie a vzchádzavosť, toleranciu voči škodcom a chorobám, odolnosti proti vybiehaniu a iným charakteristikám rastlín.

Žatva

Na konci vegetačného obdobia výskumní pracovníci spoločnosti SESVanderHave vyorávajú polné pokusy so špeciálne navrhnutými výskumnými vyorávačmi na vyhodnotenie každej odrody. Koncentrácia cukru a čistota sú tiež analyzuvané k výpočtu úrody cukru a finančného prínosu, ktoré by pestovatelia dostali. Po štatistickej analýze sa vo SVIC-u rozhodne o tom, ktoré hybridy pokračujú v ďalšom výskume.

S viacročnými výsledkami následne SESVanderHave vstupuje s najlepšími hybridmi do oficiálnych odrodových skúšok, skúšok ústavov cukrovej repy a cukrovarníckych skúšok organizovaných jednotlivými miestnymi orgánmi. Tieto "Oficiálne Odrodové Pokusy" alebo OOP, testujú sa nový kandidáti od každej osivárskej spoločnosti, kde sa porovnávajú s osvedčenými "kontrolnými" odrodami na početných lokalitách v porovnaní s tradičnými štandardmi daného trhu.

Odrody sa často testujú v OOP na dva alebo tri roky alebo viac, aby preukázali stabilitu nových kandidátov a prekonali akúkoľvek kvalitu cukru a požiadavky voči chorobám na danom trhu. Len obmedzený počet odrôd sa dostane na zoznam odporúčných odrôd, z ktorého si pestovatelia môžu vybrať.

Takže po rokoch vývoja kvantifikovať vlastnosti, úrodu, kvalitu a stabilitu tisícov možných experimentálnych hybridov až po konečné schválenie v OOP, nové odrody sú nakoniec pripravené na komercializáciu.