Menu
zatvoriť

04. Poľné pokusy

SESVanderHave testuje prispôsobivosť týchto materiálov, teraz už nazývaných hybridy, k rôznym podmienkam v poľných pokusoch v hlavných pestovateľských oblastiach cukrovej repy počas niekoľkých rokov. Tieto poľné pokusy sú rozhodujúcim krokom v procese výskumu, kde sa s istotou rozhodujeme poňechať si tie najlepšie hybrid.

Poľné pokusy

SESVanderHave má tisíce poľných pokusov po celom svete - od Spojených štátov až po Rusko - kde sa osivo môže testovať v miestnych výrobných podmienkach. V spolupráci so skúsenými miestnymi pestovateľmi sa pokusné hybridy testujú spolu s najlepšími registrovanými odrodami s cieľom potvrdiť, či tieto nové odrody fungujú lepšie ako "kontrolné" odrody.

V priebehu vegetačného obdobia experti z oblasti polných pokusov v SESVanderHave monitorujú rôzne políčka pre klíčenie a vzchádzavosť, toleranciu voči škodcom a chorobám, odolnosti proti vybiehaniu a iným charakteristikám rastlín.

Sesvanderhave sugar beet seed field trials results

Žatva

Na konci vegetačného obdobia výskumní pracovníci spoločnosti SESVanderHave vyorávajú polné pokusy so špeciálne navrhnutými výskumnými vyorávačmi na vyhodnotenie každej odrody. Koncentrácia cukru a čistota sú tiež analyzuvané k výpočtu úrody cukru a finančného prínosu, ktoré by pestovatelia dostali. Po štatistickej analýze sa vo SVIC-u rozhodne o tom, ktoré hybridy pokračujú v ďalšom výskume.

SESVanderHave - pokusné polia krok 4 fotografia 1
SESVanderHave - pokusné polia krok 4 fotografia 2
SESVanderHave - pokusné polia krok 4 fotografia 3
SESVanderHave - pokusné polia krok 4 foto 4

S viacročnými výsledkami následne SESVanderHave vstupuje s najlepšími hybridmi do oficiálnych odrodových skúšok, skúšok ústavov cukrovej repy a cukrovarníckych skúšok organizovaných jednotlivými miestnymi orgánmi. Tieto "Oficiálne Odrodové Pokusy" alebo OOP, testujú sa nový kandidáti od každej osivárskej spoločnosti, kde sa porovnávajú s osvedčenými "kontrolnými" odrodami na početných lokalitách v porovnaní s tradičnými štandardmi daného trhu.

Odrody sa často testujú v OOP na dva alebo tri roky alebo viac, aby preukázali stabilitu nových kandidátov a prekonali akúkoľvek kvalitu cukru a požiadavky voči chorobám na danom trhu. Len obmedzený počet odrôd sa dostane na zoznam odporúčných odrôd, z ktorého si pestovatelia môžu vybrať.

Takže po rokoch vývoja kvantifikovať vlastnosti, úrodu, kvalitu a stabilitu tisícov možných experimentálnych hybridov až po konečné schválenie v OOP, nové odrody sú nakoniec pripravené na komercializáciu.Sesvanderhave sugar beet seed field trials check
SESVanderHave - poľné pokusy s osivom cukrovej repy 1
SESVanderHave - poľné pokusy s osivom cukrovej repy
SESVanderHave - Prehľad poľných pokusov s osivom cukrovej repy Strojový zber
SESVanderHave - poľné pokusy s cukrovou repou zozbierané