Menu
zatvoriť

06. Spracovanie osiva

Po zberu osiva, osivo cukrovej repy je ešte ďaleko od finálu vhodné pre pestovateľa, takže osivo musí prejsť mnohými procesmi, aby sa zabezpečilo, že sa stane peknou modrou "guličkou", pre ktorú sme známi po celom svete.

Predčistenie

Surové osivo obsahuje stonky, semená burín, semená cukrovej repy, ktoré sú príliš veľké alebo príliš malé a iné inertné materiály, ktoré je potrebné odstrániť. Po tomto procese, ktorý nazývame predčistenie, osivo je prepravené do našich závodou do Tienenu (Belgicko), Kyjeva (Ukrajina), Alexeyevky (Rusko) a k našich partnerom v USA a Turecku.

Sesvanderhave seed processing precleaning ipad1
Sesvanderhave slovakia seed processing precleaning

Čistenie

Keď dávka osiva dorazí do závodu, opetovňe musíme získať tú najlepšiu časť.

Najprv zlúčime všetky oktabíny jednej dávky osiva, aby sme zabezpečili čo najhomogénnejšiu šaržu. Počas tohto čistenia sa odstráni zostávajúci odpad, ako sú malé vetvičky, suchá zemina a cudzie semená. Semená, ktoré sú príliš malé, príliš veľké alebo dvojsemenné sú odstránené. Týmto spôsobom sa snažíme zabrániť prázdnym miestam na poli.

Sesvanderhave seed processing cleaning

Semená cukrovej repy sú veľmi drsné a nepravidelného tvaru a obal semena alebo takzvaný "perikarp" obsahuje prírodné inhibítory klíčenia. Niektoré semená sú prázdne alebo majú čiastočne naplnené embryá.

Cieľom tímu na spracovanie osiva je odstrániť prebytočný perikarp a inhibítory klíčenia špeciálne navrhnutými brúskami, následne kalibrácia velkosti a váženie osiva, aby sa oddelili a zbierali len tie dobre naplnené semená normálnej veľkosti.

Laboratórium kvality osiva v SESVanderHave neustále vyhodnocuje osivo po zbere a každý krok počas spracovania na zabezpečenie klíčivosti, energie klíčivosti, tolerancie voči chladu a hmotnosti osiva, ktorá odzrkadluje najlepšiu možnú kvalitu osiva. Všetky údaje sú uložené v centrálnej databáze s úplnou sledovateľnosťou a konečná kvalita sa hodnotí podľa dobre definovaných priemyselných noriem.

Sesvanderhave seed processing cleaning pericarp QA

Primovanie

Primovanie znamená, že semená sú "predklíčené", aby sa zabezpečilo rýchlejšie a homogénnejšie klíčenie na poli.

Keď sa osivo primuje, spustí sa proces klíčenia. Tento proces klíčenia musí skončiť tesne pred "bodom bez možného návratu", inými slovami, bod, pri ktorom sa osivo skutočne začne klíčiť.

Primovanie ponúka množstvo výhod. Osivo vzchádza rýchlejšie ako neprimované osivo, dokonca aj v extrémnych chladných a suchých podmienkach. Navyše, priming tiež zabespečuje homogénnejší vzchádzanie.

Inými slovami, repa bude uniformnejšia vo veľkosti, čo uľahčuje vyorávku. Navyše, keďže všetko osivo vzchádza v krátkom čase, mladé jedince majú podobnú veľkosť, čo vedie k účinnejšej kontrole burin.

Akonáhle prebehol process predklíčenia, vzorka sa odošle do laboratória kvality. Tam sú testy stanovené, vrátane dôkladného testovania energie, kalibru a vlhkosti. Semená, ktoré nespĺňajú veľmi vysoké normy kvality, sú odstránené.

Sesvanderhave seed processing priming

Peletovanie

Vysoko kvalitné predklíčené osivo je stále nepravidelné v hrúbke, v priemere a vyžaduje špeciálny proces peletovania aby sa vytvoril štandardizovaný guľatý produkt. Peletovanie osiva optimalizuje sejatelnosť a presnú sejbu osiva. Každé osivo je jedinečné, proces peletovania vyžaduje neustálu kontrolu a úpravu operátorom. Následne prebieha kontrola veľkosti peliet. Po vykonaní peletovania sa odoberá ďalšia vzorka a meria sa vlhkosti, energia klíčivosti a klíčivosť v laboratóriu kvality.

Vďaka týmto rozsiahlym kontrolám kvality a prísnemu výrobnému procesu, spoločnosť SESVanderHave získava už dlhšiu dobu prestížnu značku ESTA, štítok Európskej Asociácie Osív. Štítok ESTA nepoukazuje len na kvalitu osiva, ale aj zabezpečenie kvality pri dodržiavaní kvalitatívneho procesu, ochranu operátora a ochrana životného prostredia.

Sesvanderhave seed processing pelleting

Obalovanie

Posledným krokom pri spracovaní osiva je obalovanie, ktoré zahŕňa nanášanie vrstvy požadovaných fungicídov alebo insekticídov na peletizované osivo na ochranu úrodového potenciálu odrody. Priamim použitím pesticídov na osivo, je možné výrazne znížiť ich celkové množstvo, čím sa pestovanie cukrovej repy stáva priaznivým k životnému prostrediu. Symbolická modrá farba SESVanderHave sa aplikuje na koniec, aby pomáhala pri kontrole hĺbky sejby a rozmiestnenia osiva počas sejby.

Po tomto procese sa musí osivo vysušiť aby sa zabránilo klíčeniu. Následne sa znova zlúči v oktobinoch a vzorka sa odošle do laboratória kvality. Tam sa už osivo testuje na posledný krát pre energiu klíčivosti, veľkosť, aplikáciu pesticídov a vlhkosť.

Sesvanderhave seed processing coating
Sesvanderhave seed processing coated seeds

Balenie

Akonáhle osivá prešli rozsiahlymi kvalitatívnymi štandardmi v každom štádiu výrobného procesu, môžu sa konečne zvážiť, zabaliť a označiť. Vyvinuli sme štítok, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, ako sú informácie o odrode, kvalita osiva, veľkosť osiva, akékoľvek použité ošetrenia a ďalšie potrebné informácie ohľadom osivárskeho priemyslu.

Týmto spôsobom spoločnosť SESVanderHave vyrába deň čo deň osivo cukrovej repy, ktoré spĺňa špecifické potreby pestovateľov a cukrovarníckeho priemyslu. Spoločnosť SESVanderHave už priniesla na trh stovky úspešných odrôd a bude ich aj v budúcnosti ďalej rozvíjať!

Sesvanderhave seed processing packaging