Menu
zatvoriť

SESVanderHave je popredným globálnym hráčom v odvetví s osivami cukrovej repy. Špecializujeme sa na všetky aspekty produkcie osiva cukrovej repy od vývoja nových a odolnejších odrôd až po konečné modré osivo.

Vedúci globálny hráč

SESVanderHave je popredným globálnym hráčom v odvetví s osivami cukrovej repy. Špecializujeme sa na všetky aspekty produkcie osiva cukrovej repy od vývoja nových a odolnejších odrôd až po konečné modré osivo. Od roku 2005 je spoločnosť SESVanderHave súčasťou skupiny Florimond Desprez, francúzskej rodinnej firmy zameranej na osivárstvo.

Spoločnosť SESVanderHave má sídlo v belgickom hlavnom meste cukru Tienen, ktoré je tiež miestom jedného z troch high-tech závodou, kde sa naše osivá cukrovej repy spracúvajú. Naše ďalšie závody sa nachádzajú v Kyjeve (Ukrajina) a Alexeyevka (Rusko).

Spoločnosť SESVanderHave každý rok predáva viac ako jeden a pol milióna jednotiek so stotisícmi semien v jednotke.

Celosvetovo spoločnosť SESVanderHave predáva 360 odrôd vo viac ako 50 krajinách. Každá odroda je vyvinutá pre potreby jednotlivých trhov po celom svete.

Riešenia šité na mieru

Vďaka našej celosvetovej sieti miestnych zástupcov a dcérskych spoločností má SESVanderHave svoju prítomnosť v každej krajine, kde sa pestuje cukrová repa. "Naši miestni kolegovia sú nielen zodpovední za predaj, ale udržiavajú aj úzky kontakt s miestnym trhom, aby mali dôkladnú znalosť o potrebách a očakávaniach pestovateľov. To je jednoznačná výhoda, "hovorí Bruno Vandamme, obchodný riaditeľ spoločnosti SESVanderHave.

Vo svete sú veľké rozdiely z hľadiska klimatologických podmienok, kvalite pôdy a chorobách a škodcoch, ktoré ohrozujú cukrovú repu. Podmienky na každej ľubovoľnej lokalite sa môžu líšiť z roku na roku, napríklad v dôsledku zmeny klímy alebo vzniku nových chorôb.

SESVanderHave ponúka odrody pre každý región, ktoré sú najvhodnejšie pre miestne pôdno-klimatické podmienky.

Z Japonska do Spojených štátov

Mierna klimatická zóna v západnej Európe je kolískou priemyslu cukrovej repy a základom úspechu SESVanderHave. Súbežne, spoločnosť SESVanderHave naďalej skúma nové trhy. Dlhodobá prítomnosť vo východnej Európe s vlastnými miestnymi výrobnými závodmi je najlepším príkladom.Avšak, Čína, Japonsko, severná Afrika, Spojené štáty a Blízky východ sú však čoraz dôležitejšie trhy. Navyše snaha spoločnosti SESVanderHave o rozvoj cukrovej repy vhodnej pre tropické oblasti (tropická repa SESVanderHave) tiež začína prinášať ovocie.

Prečítajte si všetko o Tropickej repy SESVanderHave tu.

Naša história

Spoločnosť SESVanderHave bola založená v roku 2005, kedy sa belgická spoločnosť SES Europe spojila s holandskou firmou DJ VanderHave. Tieto dve spoločnosti majú takmer 200 ročné skúsenosti a odborných znalosti v oblasti výroby cukrovej repy.

História VanderHave sa datuje až do roku 1879, rok, v ktorom D.J. Vander založil osivársku spoločnosť v Zeeland. Selekcia a šľachtenie osvia cukrovej repy sa začalo v roku 1941. V roku 1977 VanderHave bolo prevzaté spoločnosťou Cosun (Suiker Unie).

Základy SES Europe boli položené v roku 1948 vytvorením S.B.G.B. (Belgická spoločnosť na výrobu osiva cukrovej repy - Société Belge de Graine de Betterave Sucrière). V dôsledku problémov s výrobou, kvalitou a dodávkou osív cukrovej repy po druhej svetovej vojne museli belgický výrobcovia cukru založiť svoju vlastnú osivársku spoločnosť.

Táto spoločnosť rástla a rýchlo sa začala medzinárodne rozširovať. V roku 1972, S.B.G.B. sa zlúčila s talianskou firmou na výrobu osív a zmenila jej názov na SES.

V roku 1987 prevzala spoločnosť SES britská nadnárodná organizácia ICI, ktorá sa v roku 1993 rozhodla zoskupiť niekoľko činností - vrátane osív - do samostatnej medzinárodnej spoločnosti nazvanej Zeneca.

V roku 1996 sa Zeneca a Cosun zlúčili, a vytvorili spoločnosť Advanta, piatu najväčšiu osivársku spoločnosť na svete.

Napokon v roku 2005 spoločnosť Advanta predala svoje činnosti v sektore cukrovej repy spoločnosti Florimond Desprez, francúzskej rodinnej spoločnosti s osivárskym zameraním. Florimond Desprez má tiež dlhú tradíciu s osivami, ktorou sa zaoberá už šiesta generácia od roku 1830.

Toto je história spoločnosti SESVanderHave, ktorá je na 100% zameraná na osivo cukrovej repy.