Menu
zatvoriť

Popredný globálny hráč

Spoločnosť SESVanderHave je konkurencieschopný medzinárodný hráč v sektore cukrovej repy. Sme jedinečným a špecializovaným partnerom pre pestovateľov a priemysel. Ako odborníci na cukrovú repu pokrývame každý krok procesu od šľachtenia nových odrôd až po komercializáciu a distribúciu našich modrých osív cukrovej repy. Od roku 2005 je spoločnosť SESVanderHave súčasťou skupiny Florimond Desprez, francúzskeho rodinného podniku špecializujúceho sa na osivá.

Spoločnosť SESVanderHave má sídlo v belgickom "hlavnom meste cukru" Tienen, kde sa nachádza aj jedna zo štyroch cukrovarov, a kde sa spracováva naše osivo cukrovej repy. Naše ďalšie fabriky sa nachádzajú v Calignacu (Francúzsko), Kyjeve (Ukrajina) a Alexejevke (Rusko).

Spoločnosť SESVanderHave každoročne predá viac ako jeden milión jednotiek osiva balených po sto tisíc. Celosvetovo spoločnosť SESVanderHave predáva svoje odrody cukrovej repy vo viac ako 50 krajinách. Každá z týchto odrôd je vyvinutá s ohľadom na potreby jednotlivých trhov kdekoľvek na svete.

Naša história

Spoločnosť SESVanderHave vznikla v roku 2005, keď Advanta predala svoje aktivity v oblasti osív cukrovej repy skupine Florimond Desprez, belgickej SES Europe a holandskej DJ VanderHave.

História spoločnosti VanderHave siaha až do roku 1879, keď D. J. Vander Have založil osivársku spoločnosť v Zélande. Výber a šľachtenie osiva cukrovej repy sa začalo v roku 1941. V roku 1977 spoločnosť VanderHave prevzala spoločnosť Cosun (Suiker Unie).

Základy spoločnosti SES Europe boli položené v roku 1948 vytvorením spoločnosti S.B.G.B. (Belgická spoločnosť pre osivo cukrovej repy - Société Belge de Graine de Betterave Sucrière). V dôsledku problémov s výrobou, kvalitou a dodávkami osiva cukrovej repy po druhej svetovej vojne museli belgickí výrobcovia cukru založiť vlastnú spoločnosť na výrobu osiva.

Táto spoločnosť sa rozrástla a rýchlo začala expandovať na medzinárodnej úrovni. V roku 1972 sa spoločnosť S.B.G.B. zlúčila s talianskou osivárskou spoločnosťou a zmenila svoj názov na SES.

V roku 1987 spoločnosť SES prevzala britská nadnárodná spoločnosť ICI, ktorá sa v roku 1993 rozhodla zoskupiť niekoľko činností - vrátane osív - do samostatnej medzinárodnej spoločnosti s názvom Zeneca.

V roku 1996 sa spoločnosti Zeneca a Cosun zlúčili a vytvorili spoločnosť Advanta, ktorá bola piatou najväčšou osivárskou spoločnosťou na svete.

V roku 2005 spoločnosť Advanta predala svoje aktivity v oblasti osív cukrovej repy skupine Florimond Desprez, francúzskemu rodinnému podniku špecializujúcemu sa na osivá. Spoločnosť Florimond Desprez má tiež dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1830. V čase uvedeného prevzatia v roku 2005 bola vytvorená značka SESVanderHave. Značka so silnými základmi reprezentujúca spoločnosť, ktorá sa 100 % zameriava na osivo cukrovej repy a ktorá je považovaná za dôveryhodného, skúseného a oddaného partnera pre poľnohospodárov a priemysel.