Menu
Zavřít

04. Polní pokusy

Adaptaci nových šlechtitelských materiálů na různé vnější podmínky společnost SESVanderHave testuje prostřednictvím polních pokusů probíhajících v hlavních oblastech pěstování cukrové řepy po dobu několika let. Tyto polní pokusy jsou klíčovým krokem procesu výzkumu, při němž s konečnou platností rozhodneme o těch nejlepších hybridech, které si ponecháme.

Polní pokusy

Společnost SESVanderHave provádí po celém světě – od Spojených států po Rusko – tisíce polních pokusů, při nichž testuje osiva v místních výrobních podmínkách. Ve spolupráci se zkušenými místními pěstiteli testujeme experimentální hybridy vedle těch nejlepších schválených odrůd, abychom se přesvědčili, zda si nové odrůdy skutečně vedou lépe než ty „standardní“.

Během vegetačního období sledují odborníci ze společnosti SESVanderHave na jednotlivých polích vzcházení, toleranci vůči škůdcům a chorobám, odolnost proti vybíhání do květu a další vlastnosti.

SESVanderHave - výsledky polních pokusů s osivem cukrové řepy

Sklizeň

Na konci vegetačního období pak výzkumníci SESVanderHave pokusná pole sklidí pomocí speciálních mobilních laboratoří na řepu, aby mohli změřit výnosy u jednotlivých odrůd. Analyzuje se také cukernatost a čistota cukru a na základě těchto hodnot se vypočítává výnos cukru a finanční přínos pro pěstitele. Po provedení statistické analýzy v centru SVIC se rozhodne, které hybridy budou použity pro další výzkum.

SESVanderHave - šlechtitelská pokusná pole krok 4 foto 1
SESVanderHave - šlechtitelská pokusná pole krok 4 foto 2
SESVanderHave - šlechtitelská pokusná pole krok 4 foto 3
SESVanderHave - šlechtitelská pokusná pole krok 4 foto 4

Po několika letech shromažďování údajů pak společnost SESVanderHave ty nejlepší hybridy zařadí do oficiálních odrůdových zkoušek, testů ústavů pro výzkum cukrové řepy a průmyslových zkoušek zajišťovaných místními orgány. Při těchto „oficiálních odrůdových zkouškách“ se testují nové odrůdy od výrobců osiv a porovnávají se s prověřenými „kontrolními“ odrůdami v různých lokalitách s ohledem na standardní vlastnosti pro konkrétní trh.

Odrůdy často procházejí odrůdovými zkouškami dva či tři roky nebo i více let po sobě, aby se prokázala jejich uniformita, stálost, technologická kvalita, odolnost vůči chorobám a škůdcům. Do oficiálního seznamu schválených odrůd, ze kterých si pěstitelé mohou vybírat, se nakonec dostane pouze omezený počet odrůd.

A tak jsou po letech vývoje a určování znaků, výnosu, kvality a stálosti tisíců potenciálních experimentálních hybridů až po závěrečné odrůdové zkoušky nové odrůdy konečně připraveny k prodeji.

SESVanderHave - polní pokusy s osivem cukrové řepy
SESVanderHave - polní pokusy s osivem cukrové řepy 1
SESVanderHave - polní pokusy s cukrovou řepou
SESVanderHave - přehled polních pokusů s cukrovou řepou strojní sklizeň
SESVanderHave - sklizené polní pokusy s cukrovou řepou