Menu
Zavřít

Společnost SESVanderHave je vedoucím světovým hráčem ve výrobě osiv cukrové řepy. Specializujeme se na všechny aspekty výroby osiv cukrové řepy – od vývoje nových, odolnějších odrůd až po výsledek v podobě modrých semínek.

Přední světový hráč

Společnost SESVanderHave je vedoucím světovým hráčem ve výrobě osiv cukrové řepy. Specializujeme se na všechny aspekty výroby osiv cukrové řepy – od vývoje nových, odolnějších odrůd až po výsledek v podobě modrých semínek. Od roku 2005 je společnost SESVanderHave součástí skupiny Florimond Desprez, francouzského rodinného podniku zaměřujícího se na produkci osiv.
Sídlo společnosti SESVanderHave je v belgickém „hlavním městě cukru“ Tienen, kde má společnost také jeden ze svých tří technologicky vyspělých provozů zpracovávajících osiva cukrové řepy. Další továrny se nacházejí v ukrajinském Kyjevě a ruské Alexejevce.
Společnost SESVanderHave každý rok prodá přes jeden a půl milionu výsevních jednotek.
Celkem společnost prodává cca 360 odrůd ve více než 50 zemích světa. Vývoj každé jednotlivé odrůdy je přizpůsoben potřebám konkrétních trhů.

Řešení na míru

Díky celosvětové síti zástupců a poboček je společnost SESVanderHave přítomna ve všech zemích, kde se pěstuje cukrová řepa. „Naši zástupci se nejen starají o prodej, ale také udržují úzký kontakt s místními trhy, takže mají dokonalý přehled o tom, co pěstitelé potřebují a očekávají. To je rozhodně výhoda,“ říká Bruno Vandamme, obchodní ředitel společnosti SESVanderHave.

Na světě jsou obrovské rozdíly v klimatických podmínkách, kvalitě půdy a také chorobách a škůdcích ohrožujících cukrovou řepu. V jednom místě se podmínky mohou v průběhu let měnit, například z důvodu klimatických změn nebo výskytu nových chorob.

Společnost SESVanderHave nabízí pro každý region odrůdu nejlépe přizpůsobenou tamní půdě a podnebí.

Od Japonska po Spojené státy

Podnebí mírného pásu v západní Evropě je kolébkou pěstování cukrové řepy a právě zde se začal psát příběh úspěchu společnosti SESVanderHave. Společnost však také nepřestává zkoumat možnosti nových trhů. Nejlepším příkladem je naše dlouholeté zastoupení ve východní Evropě, kde máme také vlastní výrobní závody. Na důležitosti však nabývají rovněž trhy v Číně, Japonsku, severní Africe, Spojených státech a na Středním východě. A snaha společnosti SESVanderHave o vyšlechtění cukrové řepy vhodné pro oblast tropů (SESVanderHave Tropical Beet) také začíná nést své ovoce.

Vše o tropické cukrovce SESVanderHave si můžete přečíst zde.

Naše historie

Společnost SESVanderHave vznikla v roce 2005 sloučením belgické semenářské společnosti SES Europe s nizozemskou firmou DJ VanderHave. Tyto dvě společnosti měly za sebou téměř 200 let zkušeností s produkcí osiva cukrové řepy.

Historie firmy VanderHave sahá až do roku 1879, kdy D.J. Vander Have založil semenářskou společnost v provincii Zeeland. Výběru a šlechtění cukrové řepy se společnost začala věnovat v roce 1941. Roku 1977 získala firmu VanderHave společnost Cosun (Suiker Unie).

Základy společnosti SES Europe byly položeny v roce 1948, kdy vznikla společnost S.B.G.B. (Belgická společnost pro osiva cukrové řepy – Société Belge de Graine de Betterave Sucrière). Kvůli problémům s výrobou, kvalitou a dodávkami semen cukrové řepy po druhé světové válce potřebovali belgičtí cukrovarníci vlastní společnost vyrábějící osiva.

Společnost rychle rostla a brzy se začala rozpínat i za hranice. Roku 1972 se spojila s italskou firmou vyrábějící osiva a změnila si název na SES.

V roce 1987 firmu SES koupila britská nadnárodní společnost ICI, která se roku 1993 rozhodla přesunout některé své aktivity – včetně výroby osiv – do samostatné mezinárodní společnosti s názvem Zeneca.

Roku 1996 se společnosti Zeneca a Cosun spojily a vznikla Advanta, pátý největší výrobce osiv na světě.

A konečně v roce 2005 společnost Advanta prodala své aktivity spojené s cukrovou řepou skupině Florimond Desprez, francouzskému rodinnému podniku specializujícímu se na osiva. Florimond Desprez má také dlouhou tradici, která sahá přes šest generací až do roku 1830.

Takový je tedy příběh vzniku společnosti SESVanderHave, firmy 100% zaměřené na vývoj a produkci osiva cukrové řepy.