Menu
sluiten

Hendrik Tschoep, Directeur veredeling bij SESVanderHave, geeft een woordje uitleg over de ontdekking van een resistentiegen tegen het BChV vergelingsvirus

Sinds de stopzetting van de zaadbehandeling met neonicotinoïden staat de Europese suikerbietensector voor grote uitdagingen. Door bladluizen overgebrachte vergelingsvirussen zijn een grote bedreiging geworden, die opbrengstverliezen tot 50% veroorzaken en de economische levensvatbaarheid van de suikerbietenteelt in gevaar brengen. Aangezien er geen natuurlijk voorkomende resistentiekenmerken zijn, blijft een efficiënte bestrijding van deze virussen een dringende zorg.

Een veelbelovende doorbraak is bereikt door een samenwerking tussen het IfZ (Instituut voor Onderzoek van Suikerbieten, Duitsland) en SESVanderHave, een toonaangevend suikerbietenveredelingsbedrijf. Baanbrekend onderzoek heeft aangetoond dat gevoeligheidsfactoren voor vergelingsvirussen in suikerbieten effectief kunnen worden uitgeschakeld om virusresistentie te genereren. Het werk vormt de basis voor het specifiek identificeren van natuurlijke variatie in de genenpool van suikerbieten en het tijdig bruikbaar maken voor de teelt.

Zowel SESVanderHave als IfZ hebben geen patent op het geïdentificeerde gen en willen hun bevindingen delen met de hele veredelings- en wetenschappelijke gemeenschap. Het werk werd gefinancierd door het Duitse ministerie van Landbouw (BMEL).

“Deze ontdekking biedt een groot potentieel voor suikerbietenveredelingsprogramma’s over de hele wereld”, zegt Hendrik Tschoep, Directeur Veredeling bij SESVanderHave. Als innovatieve suikerbietenveredelaar heeft SESVanderHave aanzienlijk geïnvesteerd in het onderzoek naar dit belangrijke onderwerp en blijft het zich inzetten voor verdere ontwikkelingen door te blijven investeren.

Meer weten over onze rassen?

Bestel uw SESVanderHave-zaad nu in de hoofdbestelling!