Menu
zatvoriť

03. Šľachtenie

Výskum začína implementáciou správnych vlastností. Potreby pestovateľov, ako aj požiadavky cukrovarníckeho priemyslu, musia byť zakomponované do budúcej genetiky. Všetky znaky, napr. tolerancia voči nematódam, vysoký obsah cukru atď., ktorých úroda cukru benefituje, by mali byť prítomné v našich otcovských a materských líniách, takzvaných "inbredných líniách".

Rastlina cukrovej repy využíva hybridný šľachtitelský systém, kde sa kombinujú najlepšie znaky z oboch rodičovských inbredných línií. Vďaka vedeckému výskumu do šľachtenia a dlhoročným skúsenostiam SESVanderHave dokáže zabezpečiť, že nevyhnutné vlastnosti sú inbredné.

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Tento proces začína na našom novom a najmodernejšom inovačnom stredisku SESVanderHave Innovation Center (SVIC) v Tienene Belgicku, svetový príklad high-tech výskumu v skleníkových podmienkach. SVIC je komplex s veľkosťou štyroch futbalových ihrísk, kde vedci SESVanderHave vykonávajú svoj výskum. Celé spektrum vonkajších podmienok sa môže reprodukovať vo SVIC-u, čím sa zabezpečí, že výskum benefituje z perfektných parametrov pre simuláciu správnych výsledkov. Napríklad cukrovú repu môžeme vystaviť teplotám až do 40 ° C, ako aj simulovať chladnú noc. Môžeme simulovať noc počas dňa. Vďaka týmto inovačným technológiám je SVIC jedným z najpokrokovejších výskumných komplexov v globálnom poľnohospodárskom priemysle a spoločnosť SESVanderHave je schopná zvýšiť svoju výskumnú kapacitu a skrátiť proces vývoja odrody.

Inbreeding začína dvoma fertilnými rastlinami

Inbreeding začína dvoma fertilnými rastlinami, t.j. dvoma rastlinami s piestikom a tyčinkami. Sú špecificky selektované, pretože už v minulosti preukázali svoju hodnotu. Inbredy sú starostlivo vyberané z rozsiahlej databázy zárodočnej plasmi v SESVanderHave.

Z jednej z dvoch rastlín sú tyčinky ručne odstránené a stane sa "materskou" inbred líniou. Táto rastlina sa prikryje peľovým vrecúškom, spolu s ďalšou otcovskou líniou ktorá ju oplodní. Tento proces má za výsledok požadované kombinácie znakov.

SESVanderHave - inovácie šľachtenie rastlín svic polinácia
SESVanderHave - inovácie šľachtenie rastlín svic opeľovanie 3
SESVanderHave - šľachtenie semenných rastlín cukrovej repy
SESVanderHave - inovácie šľachtenie rastlín svic pinzeta

Ako to funguje

Okamžite skontrolujeme, či tieto semená obsahujú požadované vlastnosti našeho záujmu. Táto kontrola sa uskutočňuje v laboratóriu molekulárnych markerov, kde sú kontrolované vzorky z listov mladých rastlín pre ich genetickú chatakteristiku alebo ich DNA. Všetky rastliny používané na produkciu semien sa testujú, čo nám umožňuje udržiavať "genetický pas" pre každé osivo a každú rastlinu. My už od začiatku výskumu vieme, ktoré osivo sa použije v procese vývoja odrody.

Vývoj týchto inbredných línií zahŕňa krehkú rovnováhu rôznych faktorov založených na sofistikovaných výskumných technikách. Spoločnosť SESVanderHave vyvinula najinovatívnejšie techniky, ktoré zabezpečujú klasické šľachtenie, ako je to opísaný vyššie, a funguje efektívne.

Biotické stresové factory

Napríklad vzorky listov sú podrobne analyzované s ohľadom na ich odlišné charakteristiky. Keď si všimneme, že konkrétna línia "materská" alebo "otcovská" je citlivá na konkrétnu chorobu, skúmame tieto faktory v laboratóriu SVIC pre biotické stresové factory. V tomto laboratóriu sú rôzne choroby cukrovej repy mapované a testované na nových odrodách cukrovej repy. Rastliny, ktoré prekonajú rôzne testy chorôb, prechádzajú do ďalšej fázy, kým citlivé rastliny už nie sú ďalej používané. Dôkladné testy sa vykonávajú vo SVIC-u aj pre "abiotické stresové faktory", ako sú teplota, sucho, intenzita svetla, vlhkosť vzduchu a fertilizačná schopnosť v našich špeciálnych rastových komorách pre abiotické stresy.

Pomocou všetkých zhromaždených informácií sa stanovuje podrobný popis každej rastliny, ako napríklad tolerancia voči biotickým a abiotickým faktorom, história otcovských a materských línií, výkonnosť rôznych znakov a kľúčové gény potom môžu byť mapované skrz genóm cukrovej repy. Je to precízna práca a vyžaduje veľké množstvo počítačových údajov a odborných znalostí. Vďaka tejto génovej mape je možné vyvinúť molekulárne markery pre najdôležitejšie znaky, čo umožňuje šľachtitelom urýchliť šľachtelský cyklus.