Menu
zatvoriť

01. Požiadavky trhu

Zavedenie nových a konkurencieschopných odrôd cukrovej repy na trh je jedna dlhodobá misia. Je to z toho dôvodu, lebo vhodnosť novej odrody pre konkrétnu pestovateľskú oblast určujú rôzne factory. Úrodová schopnosť odrody cukrovej repy je ovplyvnená mnohými vonkajšími faktormi, ako sú typ pôdy, počasie, tlak na chorôb, agrotechnika a ďalšie.

Po vegetačnom období v jednej z mnohých miliónov polí cukrovej repy na tisícoch fariem po celom svete sa cukrová repa dodáva do cukrovarov. Tam sa cukrová repa nakoniec spracuje na cukor pre potravinársky a nápojový priemysel.

Úroda cukru

Sesvanderhave market demands farmer needs sugar beet

"Úroda cukru" je najdôležitejším parametrom, ktorý sa skladá z úrody koreňa a obsahu cukru v koreňi. Čím vyššía je úroda koreňa a čím viac cukru obsahuje cukrová repa, tým je väčšia finančná návratnosť pre pestovateľa. To je dôvod, prečo chcú pestovatelia tie najlepšie možné cukrové repy vždy pre svoje polia. To samozrejme závisí od regiónu a pestovateľa. Cukrová repa, ktorej sa darí v chladnejších poveternostných podmienkach, nebude produkovať rovnakú úrodu cukru v podmienkach južného Španielska alebo východnej Číny. Preto každá odroda cukrovej repy vyžaduje výskum šitý na mieru. Z tohto dôvodu má SESVanderHave široké portfólio odrôd cukrovej repy pre všetky regióny, v ktorých sa pestuje cukrová repa.

Ako to robíme?

Sme odborníkmi na cukrovú repu - SESVanderHave je jediná spoločnosť na svete, ktorá sa zameriava výlučne na výskum cukrovej repy a výrobu osiva cukrovej repy.

Sesvanderhave slovakia market demands world analysis