Menu
Zatvori

Saznajte više o našim aktivnostima, od analiziranja zahteva tržišta i oplemenjivanja bilja do proizvodnje semena za naše različite sorte.

01. Zahtevi tržišta

Uvođenje novih konkurentnih sorata šećerne repe na tržište je dugoročna misija. Brojni faktori određuju da li je nova sorta odgovarajuća za dati proizvodni region.

Opširnije

02. Analiza tržišta

Počinje se sa obimnom analizom tržišta da bi se identifikovali izazovi u svakom regionu u pogledu klime, tipa zemljišta, potreba šećerne industrije, pojave štetočina, bolesti itd.

Opširnije

03. Oplemenjivanje

Istraživanje počinje definisanjem prave osobine sorte koja se želi selekcijom dobiti. Potrebe proizvođača i zahtevi šećerne industrije moraju se implementirati u selekciji raspoložive genetike.

Opširnije

04. Ogledi u polju

SESVanderHave testira adaptaciju novog genetskog materijala, sada nazvanih “hibridi”, na različite uslove u poljskim ogledima širom glavnih područja na kojima se gaji šećerna repa, tokom više godina.

Opširnije

05. Proizvodnja semena

Umnožavanje semena počinje tokom poljskog testiranja, kako bi se smanjilo vreme između inicijalnog istraživanja i dostupnosti novostvorenih sorti proizvođačima.

Opširnije

06. Dorada semena

Nakon žetve semena, seme šećerne repe nije ni izdaleka spremno za komercijalnu setvu, što će reći da seme mora da prođe kroz proces dorade kako bi postalo lepa okrugla plava „pila“ po kojoj je kompanija SESVanderHave poznata širom sveta.

Opširnije