Menu
Zatvori

02. Analiza tržišta

Počinje se sa obimnom analizom tržišta da bi se identifikovali izazovi u svakom regionu u pogledu klime, tipa zemljišta, potreba šećerne industrije, pojave štetočina, bolesti itd. Definišu se svi detalji, i uz asistenciju šećerne industrije, naučnih instituta za šećernu repu i asocijacija proizvođača, određuju se karakteristike „savršene“ sorte šećerne repe za dato tržište. Ove karakteristike se nazivaju sortne „osobine“ i prilagođena sorta šećerne repe na kraju mora posedovati brojne osobine, međusobno „ukombinovane“ u jednoj sorti.

Savršene sorte šećerne repe

Globalni analitičari tržišta definišu plan za svaki region i svaki različiti uslov kako bi se došlo do stvaranja „savršene sorte šećerne repe“. Plan se potom prenosi na naše selekcionere, koji provedu mnogo godina radeći na selekciji koja obuhvata mnogo istraživačkih i razvojnih projekata potrebnih da bi se nove sorte „isporučile“ određenom tržištu.

SESVanderHave se konstantno trudi da predvidi buduće potrebe proizvođača i šećerne industrije.

Koje će se bolesti pojaviti u narednih deset godina? Da li će biti limitirana upotreba i registracija pesticida? Kako će tržište šećera evoluirati u budućnosti? Iznalaženje odgovora na ova pitanja moguće je samo uz blisko partnerstvo sa industrijom šećera.