Menu
Zatvori

06. Dorada semena

Nakon žetve semena, seme šećerne repe nije ni izdaleka spremno za komercijalnu setvu, što će reći da seme mora da prođe kroz proces dorade kako bi postalo lepa okrugla plava „pila“ po kojoj je kompanija SESVanderHave poznata širom sveta.

Pred-čišćenje

Sirovo seme sadrži grančice, seme korova, seme šećerne repe koje je preveliko ili premalo i druge inertne materijale koji bi trebalo da budu uklonjeni. Nakon procesa „pred-čišćenja“ tj. uklanjanja nečistoća, seme se transportuje u fabrike u Tienen-u (Belgija), Kijev-u (Ukrajina), Alexeyevka (Rusija), i našim partnerima u SAD-u i Turskoj na dalju doradu.

Čišćenje

Kada serija semena stigne u fabriku, ponovo mora da se izdvoji najbolji deo. Prvo se spaja sadržaj svog semena iz jednog lota, kako bi se osiguralo da serija bude što homogenija. Tokom ovog čišćenja se otklanja preostali otpad, kao što su grančice, osušena zemlja, seme drugih biljaka. Seme koje je suviše malo ili preveliko se pažljivo pregleda. Na ovaj način pokušava se izbeći nedostatak sklopa u polju.

Seme šećerne repe je veoma grubo i nepravilnog je oblika, a njegov „ogrtač“ ili perikarp sadrži prirodne inhibitore klijanja. Neka od semena su prazna ili imaju delimično ispunjene embrione.

Cilj tima koji se bavi doradom semena je da ukloni višak perikarpa i inhibitora klijanja specijalno dizajniranim mašinama, a potom se vrši odvajanje prema veličini i težini i na kraju se sakupljaju samo dobro ispunjena semena, normalne veličine.

Laboratorija za kvalitet semena kompanije SESVanderHave konstantno ocenjuje seme nakon žetve i svaki korak u doradi zasebno, kako bi se osiguralo klijanje, energija, tolerancija na hladnoću, težina semena, a sve to da bi se doradom dobilo seme najboljeg kvaliteta. Svi podaci se čuvaju u centralnoj bazi podataka, a konačni kvalitet se procenjuje na osnovu dobro definisanih industrijskih standarda kvaliteta.

Prajmiranje

Prajmiranje znači da je seme naklijano u procesu dorade, kako bi osiguralo brže i homogenije nicanje u polju. Prajmirano seme znači da je postupak klijanja tokom dorade semena pokrenut. Ovaj postupak naklijavanja mora da se zaustavi tačno pre “tačke bez povratka”, drugim rečima seme ne sme da počne da klija.

Prajming nudi brojne prednosti. Seme niče brže od onog koje nije podvrgnuto prajmiranju čak i u ekstremnoj hladnoći i suši. Nicanje je homogenije.

Drugim rečima usev šećerne repe će biti homogeniji, što omogućava bolju zaštitu useva, veći potencijal prinosa i doprinosi kvalitetnijem vađenju.

Kada seme prođe fazu “prajmiranja”, uzorak se šalje u laboratoriju za kontrolu kvaliteta. U njoj se rade testovi pomoću kojih se proverava energija klijanja, kalibraža i sadržaj vlage. Seme koje ne ispuni visoke standarde kvaliteta se eliminiše.

Piliranje

Visoko kvalitetno prajmirano seme je i dalje nepravilno u pogledu debljine i prečnika, i zahteva specijalizovani proces piliranja za stvaranje standardizovanog okruglog proizvoda. Piliranje semena optimizuje setvu i precizno rastojanje semena. Zbog toga što je svako seme jedinstveno, proces piliranja zahteva stalan nadzor i prilagođavanje od strane operatera. Pila se zatim proverava da bude iste veličine. Nakon procesa piliranja, opet se uzimaju uzorci i testira sadržaj vlage, energija klijanja i klijavost u kontrolnoj laboratoriji.

Zahvaljujući ovim intenzivnim kontrolama kvaliteta i rigoroznom proizvodnom procesu kompanija SESVanderHave je dobila prestižnu ESTA etiketu od Evropske Semenske Asocijacije. ESTA etiketa se dobija kako za kvalitet semena tako i za garanciju kvaliteta, poštovanje kvalitativnog procesa, zaštitu ljudi koji učestvuju u njemu i zaštitu životne sredine.

Zaštita semena

Poslednji korak kojem se seme podvrgava u procesu dorade jeste njegova zaštita, tj.aplikacija zahtevanog fungicida i insekticida kako bi se potencijal za prinos sorte osigurao. Njihovom aplikacijom na seme se može značajno redukovati količina upotrebljenih pesticida u procesu proizvodnje, što čini proizvodnju šećerne repe ekološki prihvatljivijom. Na kraju procesa dorade nanosi se azurno plava SESVanderHave boja, koja olakšava praćenje dubine setve i rastojanje semena u redu tokom setve.

Nakon ovog procesa seme se suši kako bi se sprečilo klijanje. Još jednom se na kraju šalje u kontrolnu laboratoriju kako bi se poslednji put proverili sadržaj vlage, energija, veličina semena kao i aplikacija pesticida.

Pakovanje

Kada seme jednom konačno prođe veoma zahtevne standarde kvaliteta u svakoj fazi proizvodnog procesa, konačno se može meriti, pakovati i označiti. Kompanija SESVanderHave je razvila sopstvenu etiketu koja sadrži sve neophodne informacije o semenu kao što su informacije o sorti, kvalitetu i veličini semena, o primenjenom tretmanu semena, i ostale neophodne informacije.

Ovako kompanija SESVanderHave proizvodi, iz dana u dan, seme šećerne repe koje zadovoljava specifične potrebe proizvođača i šećerne industrije. SESVanderHave je do sad na tržišta širom sveta lansirala na stotine uspešnih sorata šećerne repe i svakako da će, verujemo sa istim uspehom, to nastaviti da radi i u budućnosti!