Menu
Zatvori

05. Proizvodnja semena

Umnožavanje semena počinje tokom poljskog testiranja, kako bi se smanjilo vreme između inicijalnog istraživanja i dostupnosti novostvorenih sorti proizvođačima. U ovoj fazi procesa počinje se sa proizvodnjom velike količine semena za komercijalizaciju.

Izvodnice

Početak semenske proizvodnje označava setva, koja se vrši na peskovitim zemljištima tokom meseca avgusta. Nakon nekoliko meseci, dobija se omanji koren poznat kao izvodnica.

Jarovizacija

Šećerna repa je dvogodišnja biljka, što znači da su joj potrebne dve godine da bi završila životni ciklus i proizvela seme. Da bi se ubrzalo cvetanje, potrebno je da biljka prođe kroz hladan period, poznat kao jarovizacija.

Selekcija

Kada prođe proces jarovizacije, izvodnice se ručno presađuju u polje gde se izabrane muške i ženske biljke ukrštaju kako bi se proizveo hibrid željenih svojstava. Semenska proizvodnja se uglavnom bazira u južnoj Francuskoj, severnoj Italiji, Turskoj, Ukrajini, Rusiji i SAD-u.

Oprašivanje

Problematika semenske proizvodnje leži u pravovremenom momentu cvetanja muških i ženskih linija. Roditeljske linije koje prerano cvetaju se „skraćuju“ kako bi se postiglo istovremeno cvetanje i oprašivanje obe roditeljske linije.

Žetva

Semenska proizvodnja se konstantno nadgleda i prate se svi faktori koji utiču na kvalitet semena, plodnosti zemljišta, potreba navodnjavanja i zaštite useva. Na kraju proizvodnje, ubire se seme sa biljaka ženskih linija.