Menu
Zatvori

01. Zahtevi tržišta

Uvođenje novih konkurentnih sorata šećerne repe na tržište je dugoročna misija. Brojni faktori određuju da li je nova sorta odgovarajuća za dati proizvodni region. Produktivnost sorte šećerne repe određuje mnogo eksternih faktora kao što su: tip zemljišta, vremenski uslovi, infektivni potencijal, primenjena tehnologija proizvodnje i drugi. Na kraju svake proizvodne godine, šećerna repa sa miliona polja i hiljada farmi širom sveta se isporučuje u fabrike šećera na dalju preradu.

Šećerna repa se u njima konačno prerađuje u šećer za prehrambenu industriju i industriju pića.

Prinos šećera

„Prinos šećera“ je najvažniji parametar proizvodnje šećerne repe. On se sastoji od dva elementa, prinosa korena i sadržaja šećera. Što je veći prinos i sadržaj šećera korena, to je veći finansijski efekat za proizvođača. Iz tog razloga proizvođači uvek žele najbolju moguću šećernu repu za svoja polja. Ovo naravno zavisi od regiona gde se repa proizvodi kao i od samog proizvođača. Šećerna repa koja uspeva u hladnijim vremenskim uslovima neće dati isti prinos šećera kao kad se gaji u južnoj Španiji ili istočnoj Kini. Svaka sorta šećerne repe zato zahteva prilagođena istraživanja. Iz tog razloga kompanija SESVanderHave ima obiman portfolio sorata šećerne repe za sve regione sveta u kojima se gaji šećerna repa.

Kako SESVanderHave to radi?

Pomoću usko specijalizovanih stručnjaka za šećernu repu – SESVanderHave je jedina kompanija na svetu koja je fokusirana isključivo na istraživanja i selekciju kao i proizvodnju semena šećerne repe.