Menu
Zamkinij

Dowiedz się więcej na tamat naszej działalności, od analizy potrzeb rynkowych i hodowli roślin do produkcji odmian buraka cukrowego i naszych różnych odmian.

01. Potrzeby rynku

Dostarczanie na rynek nowych, konkurencyjnych odmian buraka cukrowego to misja zakrojona na dłuższy czas. Dzieje się tak dlatego, że przydatność nowej odmiany do specyficznych rejonów produkcji określa wiele czynników.

Przeczytaj więcej

02. Analiza rynku

Zaczynamy od gruntownej analizy rynku w celu określenia wyzwań każdego regionu w odniesieniu do klimatu, typu gleby, potrzeb przemysłu cukrowniczego, a także zagrożeń przez choroby, szkodniki itd.

Przeczytaj więcej

03. Hodowla

Badanie zapoczątkowuje włączenie odpowiednich cech do genetycznych materiałów wyjściowych. Muszą w nich być uwzględnione oczekiwania zarówno plantatorów, jak i producentów cukru.

Przeczytaj więcej

04. Doświadczenia polowe

SESVanderHave sprawdza przystosowanie otrzymanych materiałów, określanych teraz jako mieszańce, do zróżnicowanych warunków polowych.

Przeczytaj więcej

05. Produkcja nasion

Rozmnażanie materiału siewnego rozpoczyna się już w fazie doświadczeń polowych, aby skrócić czas pomiędzy wstępnymi badaniami a udostępnieniem odmiany plantatorom.

Przeczytaj więcej

06. Obróbka nasion

Po zbiorze nasiona buraka cukrowego nie są jeszcze gotowe do udostępnienia rolnikom. Muszą przejść jeszcze wiele procesów, aby stały się ładnymi, okrągłymi, niebieskimi kuleczkami, z których firma SESVanderHave jest znana w świecie.

Przeczytaj więcej