Menu
Zamkinij

We wtorek 6. września 2016 roku, SESVanderHave otworzyła nowy, zbudowany za 20 milionów euro, ośrodek badań i rozwoju, nazwany Centrum Innowacyjnym SESVanderHave (SESVanderhave Innovation Center - SVIC).

Aktu otwarcia dokonał Belgijski Federalny Minister Rolnictwa, pan Willy Borsus, w obecności 250 międzynarodowych klientów i naukowców. SVIC jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych centrów badawczych, jakie kiedykolwiek zbudowano dla potrzeb cukrownictwa. Kompleks Centrum składa się z ponad 13 tys.m2 powierzchni szklarniowych i 2 tys. m2 laboratoriów.

Szybciej, łatwiej, solidniej

Dyrektor Generalny (CEO) SESVanderHave, Rob Van Tetering wyjaśnia, dlaczego Centrum jest tak ważne dla Firmy: „Plantatorzy buraka w ponad 50. krajach, od Rosji do USA, używają naszych nasion. Taka dyslokacja geograficzna ma wpływ na nasze odmiany buraka. Wśród innych czynników, w poszczególnych krajach bardzo się różnią typy klimatu, gleb, oraz patogeny buraka. W Centrum mamy możliwość szczegółowej analizy wszystkich tych czynników i zaproponować stosowne rozwiązania. Ponadto jesteśmy w stanie kontrolować (modyfikować) czynniki klimatyczne oddzielnie w każdym pomieszczeniu badawczym SVIC, niezależnie od pogody i pory roku na zewnątrz. To oznacza, że nasze młode rośliny mogą rosnąć w bardziej jednolitych warunkach, bez zakłóceń przez kaprysy pogodowe. Nowatorskie techniki używane w SVIC, umożliwiają badanie większej liczby młodych roślin i szybciej, co z kolei daje nam możliwość prawie dwukrotnego skrócenia okresu potrzebnego do tworzenia nowych odmian. To czyni ogromną różnicę.”

Inwestycja za 20milionów euro

Centrum Innowacyjne SESVanderHave (SVIC) jest wielkości czterech boisk piłkarskich. Składa się z ponad 13 tys. m2 szklarni i prawie 2 tys. m2 laboratoriów. Zapewnia nowe pomieszczenia dla różnych działów badawczych, w tym działu hodowli i laboratorium badań chorób.

To są działy o największych potrzebach w zakresie przestrzeni, ponieważ młode rośliny muszą być badane w szklarniach o kontrolowanych warunkach klimatycznych. To dlatego cały kompleks jest tak duży. W obu przypadkach zespoły badawcze będą prowadzić trzy razy więcej testów. To może przynieść tylko korzyści naszym pracom badawczym, ponieważ przetestowanie większej ilości roślin przekłada się na lepszą jakość wyników.

SESVanderHave - innowacyjna hodowla roślin svic 19

Badanie buraka cukrowego 2.0

SVIC oferuje pierwszorzędną technologię pod szkłem. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń szklarniowych i laboratoryjnych w naszym przemyśle. Znaczna część tej inwestycji jest więc zarezerwowana dla najnowszych, zaawansowanych technologicznie metod badawczych. Automatyzacja różnych procedur umożliwia nam szybszą pracę, a nowe techniki biotechnologiczne pozwalają wykonywać pełną analizę DNA buraka cukrowego. Celem jest prowadzenie bardziej ukierunkowanych badań. To jest badanie buraka 2.0.

Nowoczesna technologia ramię w ramię z ekologią

SVIC jest także podręcznikowym przykładem ekologicznie odpowiedzialnej praktyki korporacyjnej. „W najlepszy sposób przedstawiają to imponujące dane” - mówi dyrektor Rob Van Tetering. „SVIC gromadzi ponad 8 milionów litrów wody opadowej, którą możemy użyć do nawadniania naszych roślin. Używamy też lamp LED, które są czterokrotnie bardziej ekonomiczne od lamp tradycyjnych. W dodatku przykładamy dużą uwagę do minimalizacji wpływu naszych szklarni na środowisko: ekrany zaciemniające ograniczają do absolutnego minimum zanieczyszczenie otoczenia światłem”.

Pewność przyszłości

Dzięki temu nowoczesnemu kompleksowi, SESVanderHave może jeszcze bardziej zoptymalizować swoje badania. Rob Van Tetering kontynuuje: „Centrum innowacyjne ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy i całego przemysłu cukrowniczego. Zwiększa nasze możliwości, umożliwiając nam szybsze dostarczanie na rynek nowych i lepszych odmian buraka: odmian zapewniających wyższy plon, bardziej odpornych na choroby i mniej uzależnionych od stosowania pestycydów. SVIC wykazuje, że SESVanderhHave wierzy w przyszłość buraka cukrowego”.

SES Vander Have SVIC Technical Leaflet ENG

Katalog tematyczny angielski

Pobierz