Menu
Zamkinij

04. Doświadczenia polowe

SESVanderHave sprawdza przystosowanie otrzymanych materiałów, określanych teraz jako mieszańce, do zróżnicowanych warunków polowych. Doświadczenia polowe prowadzi się w ciągu wielu lat w głównych rejonach uprawy buraka. Próby polowe są etapem o krytycznym znaczeniu w procesie badawczym; podczas tej fazy wybieramy najlepsze mieszańce, które zostaną zachowane.

Badania polowe

SESVanderHave przeprowadza tysiące prób polowych na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po Rosję – podczas których nasiona mogą być badane w lokalnych warunkach produkcyjnych. We współpracy z tamtejszymi doświadczonymi producentami, mieszańce eksperymentalne w jednakowych warunkach wysiewa się wraz z najlepszymi odmianami już zarejestrowanymi. Umożliwia to sprawdzenie wartości nowych odmian na tle już uprawianych w praktyce.

W okresie sezonu wegetacyjnego specjaliści SESVanderHave monitorują i oceniają poletka pod względem wschodów polowych, tolerancji na szkodniki i choroby, odporności na wydawanie pośpiechów oraz innych cech roślin.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego doświadczenia analiza

Zbiór

Pod koniec sezonu wegetacyjnego, personel badawczy SESVanderHave dokonuje zbioru doświadczeń przy użyciu specjalnych kombajnów poletkowych. Pomiarom podlega wielkość plonu korzeni każdej odmiany, zawartość cukru i czystość soku. Następnie oblicza się plon cukru oraz efekt finansowy, jaki mogliby uzyskać plantatorzy. Po przeprowadzeniu analiz statystycznych w SVIC podejmuje się decyzję, które odmiany przejdą do dalszych badań, a które należy wyłączyć.

SESVanderHave - pola do prób hodowlanych krok 4 foto 1
SESVanderHave - pola do prób hodowlanych krok 4 foto 2
SESVanderHave - pola do prób hodowlanych krok 4 foto 3
SESVanderHave - pola do prób hodowlanych krok 4 foto 4

Dysponując danymi z wielu lat, w tym wynikami własnych doświadczeń, SESVanderHave zgłasza najlepsze odmiany do oficjalnych badań odmianowych (Official Variety Trials), prowadzonych przez instytuty buraka cukrowego lub instytucje rządowe. Dodatkowo odmiany mogą uczestniczyć w badaniach branżowych organizowanych przez lokalne władze. W tych doświadczeniach, w wielu lokalizacjach i w okresie 2-3 lat, porównuje się odmiany zgłoszone przez różne firmy hodowlano-nasienne, ze sprawdzonymi odmianami kontrolnymi (tzw. wzorcami odmianowymi lub standardami). Celem tych doświadczeń jest ocena poziomu cech użytkowych i odpornościowych najbardziej istotnych dla danego rynku. W Polsce organizacją i przeprowadzaniem oficjalnych (urzędowych) badań, zwanych też doświadczeniami rejestrowymi, zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Po zakończeniu badań oficjalnych, jedynie niewielka liczba spośród zgłoszonych odmian znajdzie się na oficjalnie zatwierdzonej liście (krajowym rejestrze odmian), z której będą mogli wybierać użytkownicy odmian – producenci cukru i plantatorzy buraka.

Zatem po latach prac rozwojowych mających na celu określenie wydajności, jakości i stabilności cech tysięcy eksperymentalnych mieszańców, po końcowym zatwierdzeniu w ramach badań urzędowych, nowe odmiany są wreszcie gotowe do wprowadzenia na rynek.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego doświadczenia
SESVanderHave - próby polowe z nasionami buraka cukrowego 1
SESVanderHave - nasiona buraka cukrowego próby polowe odchwaszczanie
SESVanderHave - nasiona buraka cukrowego próba polowa przegląd zbiór maszynowy
SESVanderHave - próby polowe nasion buraka cukrowego zebrane