Menu
Zamkinij

06. Obróbka nasion

Po zbiorze nasiona buraka cukrowego nie są jeszcze gotowe do udostępnienia rolnikom. Muszą przejść jeszcze wiele procesów, aby stały się ładnymi, okrągłymi, niebieskimi kuleczkami, z których firma SESVanderHave jest znana w świecie.

Wstępne czyszczenie

Nieprzetworzone partie nasion zawierają kawałki łodyg, nasiona chwastów, zbyt duże lub zbyt małe nasiona buraka cukrowego oraz inne składniki, które muszą zostać usunięte. Odbywa się to w procesie wstępnego czyszczenia. Po usunięciu niepożądanego balastu, nasiona są przesyłane do naszych zakładów w Tienen (Belgia), Kijowie (Ukraina), Aleksiejewce (Rosja), a także do naszych partnerów w USA i Turcji.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion czyszczenie wstępne ipad 1
SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion czyszczenie wstępne

Czyszczenie

Kiedy partia nasion dociera do zakładu nasiennego, ponownie musimy z niej wydobyć najbardziej wartościową część. Najpierw mieszane są nasiona jednej partii dostarczone w wielu pojemnikach, aby uzyskać jednorodność tej partii. Podczas tej czynności usuwa się pozostałe odpady, jak fragmenty łodyg, grudki gleby i obce nasiona. Odsiewa się też nasiona zbyt małe, zbyt duże lub kłębki dwunasienne. Nasiona do otoczkowania muszą być pełnowartościowe. Dzięki temu, po ich wysiewie już jako nasion otoczkowanych, unikamy pustych, nieobsianych miejsc na plantacjach.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion czyszczenie

Surowe nasiona buraka cukrowego są nierównej wielkości i nieregularnego kształtu. Ich owocnia zawiera naturalne inhibitory kiełkowania. Niektóre nasiona są puste lub nie w pełni wykształcone.

Jednym z elementów obróbki nasion jest usunięcie nadmiaru owocni i inhibitorów kiełkowania za pomocą specjalnych urządzeń polerujących. Po segregacji na sitach i stołach grawitacyjnych, uzyskuje się nasiona dobrze wykształcone i zbliżonych rozmiarów.

Laboratorium jakości nasion SESVanderHave ocenia nasiona po zbiorze, a także na każdym etapie ich obróbki. Wielokrotna kontrola gwarantuje uzyskanie właściwych parametrów kiełkowania, wigoru oraz masy nasion. Wszystkie dane są przechowywane w centralnej bazie danych, z możliwością pełnego monitoringu. Końcowa jakość jest oceniana na podstawie dobrze określonych norm branżowych.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion czyszczenie pericarp qa

Inicjowanie kiełkowania (ang. Priming)

Zabieg nazwany Priming’iem oznacza zapoczątkowanie procesów kiełkowania nasion w celu zapewnienia szybszych i bardziej jednolitych wschodów polowych. W trakcie tego zabiegu zostają zainicjowane zmiany fizjologiczne w nasionach przed kiełkowaniem. Proces ten musi jednak zostać zatrzymany tuż przed „punktem bez powrotu”, czyli momentem, w którym zaczyna się rzeczywiste kiełkowanie.

Po primingu próbka nasion trafia do laboratorium jakości. Tam przeprowadzane są testy kiełkowania, wigoru, rozmiaru oraz wilgotności nasion. Muszą one spełniać bardzo wysokie standardy jakości.

Priming ma szereg zalet. Wschody następują szybciej i są bardziej równomierne niż u nasiona bez tego zabiegu, nawet przy chłodach lub niedostatku wilgoci. W efekcie lepiej wyrównane siewki mogą być skuteczniej odchwaszczane, a bardziej wyrównane rośliny łatwiej zbierać i przy mniejszych stratach.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion pobudzanie

Peletowanie (nakładanie masy otoczkującej)

Wysokiej jakości nasiona po zainicjowaniu kiełkowania (primingu) są nadal nieregularne w kształcie, dlatego wymagają specjalistycznego procesu peletowania (otoczkowania). Nasiona oklejone masą otoczkującą uzyskują standardowy, kulisty kształt. Dzięki temu wysiew nasion otoczkowanych może być bardzo precyzyjny pod względem głębokości i odległości nasion w rzędzie. Ponieważ każde nasiono ma nieco inny kształt i wielkość, proces peletowania wymaga stałego nadzoru i regulacji dokonywanych przez operatora urządzeń. Takie nasiona są następnie segregowane według wielkości otoczek. Kolejny raz pobierana jest próba do badania na wilgotność, wigor i zdolność kiełkowania.

Dzięki tym dogłębnym kontrolom jakości oraz rygorystycznemu procesowi produkcji, firma SESVanderHave już jakiś czas temu uzyskała prestiżowe oznaczenie ESTA przyznawane przez European Seed Association (Europejskie Stowarzyszenie Nasienne). Oznaczenie ESTA nie świadczy jedynie o jakości nasion, ale również o zapewnianiu jakości, przestrzeganiu procesu jakościowego, ochronie operatora i środowiska.

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion otoczkowanie

Otoczkowanie

Ostatnim etapem obróbki nasion jest otoczkowanie, które polega na nałożeniu na peletowane nasiona warstwy odpowiednich fungicydów i/lub insektycydów w celu ochrony potencjału plonotwórczego danej odmiany. Nakładanie środków chemicznych bezpośrednio na nasiona umożliwia znaczące zmniejszenie ilości użytych pestycydów. Tym samym uprawa buraka cukrowego staje się bardziej przyjazna dla środowiska. Powszechnie znany niebieski kolor nasion SESVanderHave jest teraz stosowany po to, aby ułatwić kontrolę głębokości wysiewu oraz odstępów pomiędzy nasionami w rzędach.

Po zakończeniu otoczkowania nasiona muszą zostać wysuszone, aby nie doszło do kiełkowania. Następnie ponownie są przesypywane do dużych pojemników, a próbki nasion znów trafiają do laboratorium jakości. Tam przechodzą końcowe testy wigoru, rozmiaru, wilgotności i użycia pestycydów .

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion powlekanie
SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion powlekanie

Pakowanie

Jeżeli nasiona spełniły wyśrubowane standardy jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego, mogą zostać zważone, zapakowane i oznakowane. Opracowaliśmy etykietę, która zawiera wszelkie niezbędne informacje o odmianie, jakości nasion, rozmiarze nasion, procesach obróbki oraz inne informacje niezbędne w branży nasiennej.

Tak właśnie w SESVanderHave wygląda nieustanna produkcja nasion buraka cukrowego, które spełniają konkretne potrzeby plantatorów oraz przemysłu cukrowniczego. Firma SESVanderHave wprowadziła już z sukcesem na rynek setki odmian i wyhoduje ich jeszcze więcej w przyszłości!

SESVanderHave - polska nasiona buraka cukrowego przetwarzanie nasion opakowanie