Menu
Zamkinij

05. Produkcja nasion

Rozmnażanie materiału siewnego rozpoczyna się już w fazie doświadczeń polowych, aby skrócić czas pomiędzy wstępnymi badaniami a udostępnieniem odmiany plantatorom. Na tym etapie zaczynamy produkcję naszych nasion na znaczną skalę, w celu wprowadzenia ich do obrotu wkrótce po zarejestrowaniu odmiany.

Wysadki

Nasiona są wysiewane w sierpniu. Po kilku miesiącach wzrostu uzyskuje się małe rośliny – sadzonki, twz. wysadki.

Jarowizacja

Burak cukrowy to roślina dwuletnia, co oznacza, że do pełnego cyklu życia i wytworzenia nasion potrzebuje 2 lat. Pierwszy rok plantacji nasiennej zaczyna się od oddzielnego wysiewu nasion obu komponentów odmiany (komponentu matecznego, który w drugim roku produkcji nie wytworzy pyłku i - na innej części pola – zapylacza). Aby wywołać kwitnienie, roślina potrzebuje okresu chłodu, w którym następuje jarowizacja.

Selekcja

W wyniku zapylenia otrzymuje się nasiona mieszańcowe. Produkcja nasienna buraka cukrowego odbywa się głównie w południowej Francji, północnych Włoszech, Turcji, Ukrainie, Rosji i USA.

Zapylenie

Trudność produkcji nasion polega na skoordynowaniu czasu kwitnienia roślin matecznych i zapylacza. Linie kwitnące wcześniej są przycinane, aby kwitły w tym samym czasie i aby nastąpiło pełne przepylenie.

Zbiór

Plantacje nasienne są ściśle nadzorowane pod względem żyzności gleby, w miarę potrzeby nawadniania oraz zwalczania chorób i szkodników. Po dojrzeniu, zbiera się tylko nasiona mieszańcowe z nasienników matecznych.