Menu
close

03. Jalostus

Tutkimustyö alkaa toteuttamalla oikeat ominaispiirteet. Tulevaisuuden genetiikassa on huomioitava viljelijöiden tarpeet sekä sokeriteollisuuden vaatimukset. Kaikkien sokerin tuotosta lisäävien ominaispiirteiden (esim. ankeroisen kestävyys, suuri sokeripitoisuus, jne.) tulee olla isä- ja äitilinjoissa, niin kutsutuissa "puhtaissa linjoissa".

Hydridijalostusjärjestelmä auttaa yhdistämään sokerijuurikaskasvin parhaat ominaispiirteet sen molemmista puhtaista linjoista. Jalostuksen tieteellisen tutkimuksen ja monien vuosien kokemuksen ansiosta SESVanderHave pystyy varmistamaan vaaditut ominaispiirteet.

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Tämä prosessi alkaa uudessa ja pitkälle kehittyneessä SESVanderHave Innovation Center (SVIC) -keskuksessamme Tienenissä (Belgia) – teknisesti edistynyt maailmanluokan tutkimuskeskus. SVIC on neljän jalkapallokentän kokoinen keskus, jossa SESVanderHaven tutkijat tekevät tutkimustyötä. SVIC-keskuksessamme voimme tuottaa kaikenlaisia ulkoilmaolosuhteita varmistaaksemme tutkimusten täydelliset parametrit oikeiden tulosten simuloimiseksi. Voimme esimerkiksi altistaa sokerijuurikkaat jopa 40 °C:n lämpötiloille ja simuloida kylmän yön. Voimme myös luoda yöolosuhteet päiväsaikaan. Näiden innovatiivisten tekniikoiden ansiosta SVIC on yksi maailmanlaajuisen maatalousteollisuuden edistyneimmistä tutkimuskeskuksista ja SESVanderHave pystyy lisäämään tutkimuskapasiteettiaan ja lyhentämään lajikkeiden kehitysprosessia.

Lajikkeiden jalostus alkaa kahdesta hedelmällisestä kasvista

Lajikkeiden jalostus alkaa kahdesta hedelmällisestä kasvista, ts. kahdesta kasvista, joissa on emi ja hede. Nämä kasvit valitaan tarkoin niiden osoittaman aikaisemman arvon pohjalta SESVanderHaven laajasta ituplasmatietokannasta.

Yhden kasvin kohdalla hede poistetaan käsin ja siitä tulee “äiti”. Toinen uroskasvi hedelmöittää tämän kasvin siitepölytiiviissä pussissa. Tämän hedelmöityksen avulla saavutetaan uusia kohdistettuja ominaispiirteiden yhdistelmiä.

SESVanderHave - innovaatio kasvinjalostus svic pölytys
SESVanderHave - innovaatio kasvinjalostus svic pölytys 3
SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenkasvien jalostus pölytys
SESVanderHave - innovaatio kasvinjalostus pinsetit svic

Kuinka se toimii

Tarkistamme heti sisältävätkö kyseiset siemenet halutut ominaispiirteet. Tämä tarkistus suoritetaan molekyylimerkkiaineiden laboratoriossa, jossa vesojen lehtinäytteiden geneettinen koostumus tai DNA tarkistetaan. Kaikki siementuotantoon käytetyt kasvit seulotaan kunkin siemenen ja kasvin "geneettisen passin" säilyttämiseksi. Tiedämme heti tutkimuksen alusta, mitä siementä käytetään lajikkeen kehitysprosessin aikana.

Näiden puhtaiden linjojen kehityksen aikana varmistetaan eri tekijöiden tarkka tasapaino pitkälle kehittyneitä tutkimustekniikoita käyttämällä. SESVanderHave on kehittänyt innovatiivisimmat tekniikat varmistaakseen klassisen jalostuksen tehokkuuden yllä kuvatulla tavalla.

Bioottisen stressinhallinnan laboratoriossa

Lehtinäytteet esimerkiksi analysoidaan tarkoin niiden eri ominaisuuksia koskien. Kun huomaamme, että tietty "äitilinja" tai "isälinja" on herkkä jollekin taudille, tutkimme nämä tekijät SVIC-keskuksen bioottisen stressinhallinnan laboratoriossa. Kyseisessä laboratoriossa eri sokerijuurikastaudit kartoitetaan ja testataan uusissa sokerijuurikaslajikkeissa. Tautitestit läpäisevät kasvit siirretään seuraavaan vaiheeseen ja herkät kasvit hylätään. SVIC-keskuksessa suoritetaan myös perusteellisia ”abioottisten stressitekijöiden" (esim. lämpö, kuivuus, valon voimakkuus, ilmankosteus ja hedelmällisyys) testejä käyttäen erityisiä abioottisen stressinhallinnan kasvukammioita.

Kunkin kasvin tarkka kuvaus laaditaan kaikkien kerättyjen tietojen pohjalta, se sisältää muun muassa kestävyyden bioottisille ja abioottisille tekijöille, isä- ja äitilinjojen historiat ja eri ominaispiirteiden suorituskyvyn. Tärkeimmät geenit voidaan täten kartoittaa sokerijuurikkaan genomin ohella. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja edellyttää huomattavia tietokonetietoja sekä ammattitaitoa. Tämän geenikartan ansiosta voimme kehittää molekyylimerkkiaineet tärkeimmille ominaispiirteille, minkä ansiosta jalostajat voivat nopeuttaa jalostusvaiheita.