Menu
close

06. Siementen käsittely

Siementen korjaamisen jälkeen on vielä monta vaihetta ennen kuin sokerijuurikas on valmis viljelijöille. Prosessin eri vaiheiden aikana varmistetaan, että siemenestä tulee pyöreä sininen "pelletti", josta meidät tunnetaan maailmalla.

Esipuhdistus

Raa’at siemenerät sisältävät oksia, rikkakasvien siemeniä, liian suuria tai pieniä sokerijuurikkaan siemeniä sekä muita ylimääräisiä materiaaleja, jotka on poistettava. Tämän poistoprosessin, ns. “esipuhdistuksen”, jälkeen siemenet toimitetaan tehtaisiimme Tieneniin (Belgia), Kiovaan (Ukraina), Alexeyevkaan (Venäjä) sekä yhteistyökumppaneillemme Yhdysvaltoihin ja Turkkiin.

Puhdistus

Kun siemenerä saapuu tehtaaseen, niistä on jälleen poimittava parhaat. Sekoitamme ensin kaikki siemenerän Octabin-kontit varmistaaksemme, että erä on mahdollisimman homogeeninen. Tämän puhdistuksen aikana poistetaan jäljellä olevat jätteet (esim. pienet oksat, kuivunut maa-aines ja vieraat siemenet). Liian pienet, suuret tai kaksi-ituiset siemenet seulotaan tämän jälkeen pois. Täten pyrimme välttämään peltojen tyhjät palstat.

Sokerijuurikkaan siemen on erittäin epätasainen ja muodoltaan epäsäännöllinen, siemenen pintakerros tai ns. “siemenkuori” sisältää luonnollisia itämisen inhibiittoreita. Osa siemenistä on tyhjiä tai niiden alkiot ovat osittain täysiä.

Siemenien käsittelytiimin tavoitteena on poistaa liiallinen siemenkuori ja itämisen inhibiittorit erityisillä puhdistusteloilla sekä mitata siementen koko ja painovoima niin, että hyvin täyttyneet ja normaalikokoiset siemenet voitaisiin erottaa ja ottaa talteen.

SESVanderHaven siementen laadunvarmistuksen laboratorio analysoi siemeniä jatkuvasti korjuun jälkeen ja kaikissa prosessin vaiheissa, jotta siemenen itäminen, kasvuvoima, kylmänkestävyys ja paino vastaisivat korkeinta laatua. Kaikki tiedot tallennetaan keskustietokantaan täydellistä jäljitettävyyttä varten ja lopullinen laatu arvioidaan alan korkeiden standardien mukaisesti.

Alustus

Alustus tarkoittaa, että siemenet ”esi-idätetään” pellon nopeampaa ja tasaisempaa itämistä varten.

Kun siemenet alustetaan, itämisprosessi alkaa. Tämän itämisprosessin tulee päättyä juuri ennen ”rajakohtaa”, ts. itämisen alussa. Alustus tarjoaa monia eri etuja. Siemenet itävät alustamattomia siemeniä nopeammin myös äärimmäisen kylmissä tai kuivissa olosuhteissa. Alustuksen avulla varmistetaan lisäksi tasaisempi itäminen.

Toisin sanoen juurikas on kooltaan tasaisempi, jolloin sen nostaminen on helpompaa. Koska kaikki siemenet itävät lyhyen aikajakson sisällä, taimien koko on yhtenäisempi ja rikkakasvien torjunta on tehokkaampaa.

Kun siemenet on alustettu, näyte lähetetään laadunvarmistuksen laboratorioon. Laboratoriossa analysoidaan muun muassa näytteen kasvuvoima, laatu ja kosteuspitoisuus. Jos siemenet eivät täytä korkeita laatustandardeja, ne hävitetään.

Pelletointi

Korkealuokkaisen alustetun siemenen paksuus ja halkaisija ovat edelleen epäsäännölliset ja standardoidun pyöreän tuotteen luominen edellyttää erityistä pelletointiprosessia. Siemenen pelletointi optimoi istutuksen ja varmistaa tarkat siementen välit. Koska kaikki siemenet ovat ainutkertaisia, pelletointiprosessi edellyttää jatkuvaa tarkkailua ja säätöä. Pelletit seulotaan tämän jälkeen oikean koon varmistamiseksi. Pelletoinnin jälkeen otetaan toinen näyte, jonka kosteuspitoisuus, kasvuvoima ja itäminen analysoidaan laadunvarmistuksen laboratoriossa.

Näiden laajojen laadunvarmistukseen kuuluvien tarkistusten sekä vaativan tuotantoprosessin avulla SESVanderHave on täyttänyt jo vuosien ajan Euroopan siemenyhdistyksen ESTA-merkin vaatimukset. ESTA-merkki ei merkitse ainoastaan siemenen korkeaa laatua, vaan myös laadunvarmistusta, laatuprosessien noudattamista, käyttäjien suojaamista sekä ympäristönsuojelua.

Peittaus

Siementen viimeinen käsittelyvaihe on peittaus, jonka aikana pelletöityihin siemeniin levitetään kerros vaadittuja sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineita lajikkeen tuotospotentiaalin suojaamiseksi. Levittämällä torjunta-aineet suoraan siemeniin voidaan vähentää huomattavasti torjunta-aineiden kokonaismäärää, jolloin sokerijuurikkaan viljely on ympäristöystävällisempää. SESVanderHaven ikoninen sininen väri levitetään tässä vaiheessa istutussyvyyden tarkistamisen helpottamiseksi ja siementen välien määrittämiseksi istutuksen aikana.

Tämän prosessin jälkeen siemenet on kuivattava itämisen estämiseksi. Ne pakataan sen jälkeen suuriin Octabin-kontteihin ja näyte lähetetään laadunvarmistuksen laboratorioon. Siemenet testataan tällöin laboratoriossa viimeisen kerran, jolloin niiden kasvuvoima, koko, torjunta-aineet ja kosteuspitoisuus analysoidaan.

Pakkaus

Kun siemenet ovat läpäisseet vaativat laatustandardit tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa, ne voidaan punnita, pakata ja merkitä. Olemme kehittäneet etiketin, joka sisältää kaikki vaaditut tiedot (esim. lajiketiedot, siemenen laatu, siemenen koko, käsittelyt) ja muut siementeollisuuden vaatimat tiedot.

SESVanderHave tuottaa täten päivittäin sokerijuurikkaan siemeniä, jotka vastaavat viljelijöiden ja sokeriteollisuuden tarpeita. SESVanderHave on tuonut markkinoille jo satoja hyviä lajikkeita ja jatkaa uusien lajikkeiden kehittämistä myös tulevaisuudessa!