Menu
close

04. Pellonvieritapahtumat

SESVanderHave testaa kenttäkokeiden avulla näiden materiaalien muunnelmat, ts. hybridit, eri olosuhteissa sokerijuurikkaan tärkeimmillä kasvualueilla monien vuosien ajan. Kyseiset kenttäkokeet ovat erittäin tärkeä tutkimusprosessin vaihe, jonka aikana päätämme parhaat säilytettävät hybridit.

Kenttäkokeet

SESVanderHave suorittaa tuhansia kenttäkokeita kaikkialla maailmassa – aina Yhdysvalloista Venäjälle – siemenen testaamiseksi paikallisissa tuotanto-olosuhteissa. Koehybridit ja parhaat hyväksytyt lajikkeet testataan yhteistyössä kokeneiden paikallisten viljelijöiden kanssa määrittääksemme, ovatko uudet lajikkeet hyväksyttyjä lajikkeita parempia.

Kasvukauden aikana SESVanderHaven kenttäasiantuntijat tarkkailevat eri palstoilla itämistä, tuholaisten ja tautien kestävyyttä, ennenaikaisen kukkimisen kestävyyttä sekä kasvin muita ominaisuuksia.

SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenviljelysten tulokset

Sadonkorjuu

Kasvukauden lopussa SESVanderHaven tutkijat korjaavat kenttäkokeet erityisillä tutkimuskäyttöön tarkoitetuilla poimureilla kunkin lajikkeen juurikastuotannon mittaamiseksi. Lisäksi analysoidaan juurikkaan sokeripitoisuus ja puhtaus sokerin tuoton sekä viljelijöiden taloudellisten tulojen laskemiseksi. SVIC-keskuksessa suoritettujen tilastollisten analyysien jälkeen päätetään ne hybridit, joiden tutkimista jatketaan.

SESVanderHave - jalostuskoekentät vaihe 4 kuva 1
SESVanderHave - jalostuskoekentät vaihe 4 kuva 2
SESVanderHave - jalostuskoekentät vaihe 4 kuva 3
SESVanderHave - jalostuskoekentät vaihe 4 kuva 4

Useiden vuosien tietojen pohjalta SESVanderHave vie sen jälkeen parhaat hybridit virallisiin lajikekokeisiin, sokerijuurikaslaitosten kokeisiin sekä paikallisten viranomaisten suorittamiin alakohtaisiin kokeisiin. Näissä “virallisissa lajikekokeissa”, lyhyesti OVT (Official Variety Trials) kaikkien siemenyhtiöiden uudet lajikkeet testataan hyväksyttyjen lajikkeiden kanssa monessa ei paikassa soveltaen kyseisen markkina-alueen ominaispiirteiden standardeja.

Lajikkeita testataan usein OVT-kokeissa 2-3 vuoden ajan tai sitä kauemmin uusien lajikkeiden vakauden osoittamiseksi ja paikallisen markkina-alueen mahdollisten sokerilaatua ja tauteja koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Ainoastaan rajoitettu määrä testattuja lajikkeita pääsee viralliselle hyväksyttyjen lajikkeiden listalle, josta viljelijät voivat valita lajikkeita.

Vasta monien vuosien kehitystyön jälkeen, kun tuhansien mahdollisten koehybridien ominaispiirteet, tuotos, laatu ja vakaus on määritetty, ja lopullisen OVT-kokeiden hyväksynnän jälkeen, uudet lajikkeet ovat valmiita kaupattaviksi.

SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenviljelyskokeiden tarkastus
SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenviljelykokeet 1
SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenet peltokokeet kitkentä
SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemen peltokokeet yleiskatsaus koneellinen sadonkorjuu
SESVanderHave - sokerijuurikkaan siemenviljelykokeet korjattu