Menu
sluiten

SESVanderHave is een toonaangevende wereldspeler in de sector van suikerbietzaden, gespecialiseerd in elk aspect van het productieproces. Ontdek hier wat ons uniek maakt.

Ziekten en plagen

Om het maximale rendement uit uw teelt te halen moet uw suikerbietenzaad met de allerhoogste zorg behandeld worden. Een optimale bescherming van uw teelt is immers heel belangrijk.

SESVanderHave suikerbieten - bladziektes roest meeldauw cercospora ramularia
SESVanderHave suikerbietzaad - Innovatie - Hoogtechnologisch onderzoek onder glas, innovatiecentrum, SVIC, veredelen van suikerbieten, schieters, zaadproductie in de serres, R&D, R&I

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

De suikerbietenzaden van SESVanderHave worden in meer dan vijftig landen gezaaid. Die geografische verspreiding beïnvloedt de rassen. We spreken dan over onder meer verschillen in klimaat, grondsoorten en ziektes. In het SVIC kunnen we al deze factoren tot in het kleinste detail analyseren en tegelijkertijd een pasklare oplossing bieden.

CONVISO® SMART

De ALS-technologie is een doeltreffend alternatief voor onkruidbestrijding bij suikerbieten en een belangrijke ontwikkeling voor de suikerbietenteelt.

SESVanderHave suikerbietzaad - Innovatie - CONVISO®SMART-variëteiten, ALS-tolerante suikerbieten, behandeling met CONVISO®ONE herbicide, onkruidmanagement
SESVanderHave suikerbietzaad - Innovatie - Onderzoek naar de tropische biet, boeren zaaien de tropische biet in India, droogteresistentie, waterefficiëntie

Tropical beet

Tropische bieten zijn extra resistent tegen extreme omstandigheden als droogte, temperatuur, overvloedige regenval en exotische ziektes. SESVanderHave heeft – om nog beter te kunnen inspelen op deze extreme condities – sedert enkele jaren geïnvesteerd in verschillende proefvelden in India.

Bio-ethanol

Suikerbieten zijn heuse energieleveranciers en als innovatieve wereldspeler is SESVanderHave dan ook een voortrekker in het onderzoek naar de rol van suikerbieten in de productie van bio-ethanol.

SESVanderHave suikerbietzaad - Innovatie - Installatie voor biogas van Nordzucker, winnen van bio-ethanol uit suikerbieten

SV Diag Center

Met haar expertise op het gebied van suikerbietenzaad biedt SESVanderHave een unieke service aan: het SV DIAG Center. Daar kunnen telers terecht wanneer ze problemen ondervinden op hun percelen. Wanneer ze dit aan het center melden, kunnen onze experts hulp bieden bij het detecteren van de plaag of het pathogeen.

SESVanderHave suikerbietzaad - SV Diag, analyse van de stekbieten door Yann Galein, ontwikkeling van nieuwe resistente variëteiten
Sesvanderhave logo quality label esta certification

ESTA-certificaat

ESTA is het kwaliteitslabel dat de European Seed Association toekent aan bedrijven die hun zaadbewerking met de nodige zorg en oog voor kwaliteit behandelen.