Menu
sluiten

04. Veldproeven

SESVanderHave test de aanpassingen van deze materialen, nu kruisingen of hybriden genoemd, onder verschillende omstandigheden. Dat doen we met behulp van veldproeven in de belangrijkste teeltgebieden voor suikerbieten en dit over een periode van meerdere jaren. Deze veldproeven zijn een cruciale stap in het onderzoeksproces, die ons het vertrouwen geeft dat we de beste hybriden selecteren om te bewaren.

Duizenden veldproeven

SESVanderHave heeft duizenden veldproeven lopen in de hele wereld – van de Verenigde Staten tot Rusland – waar het suikerbietzaad kan worden getest onder de lokale productieomstandigheden. In samenwerking met ervaren lokale telers, worden experimentele hybrides naast de beste erkende suikerbietrassen getest om te bevestigen of deze nieuwe variëteiten beter presteren dan de “controlevariëteiten”.

Tijdens het groeiseizoen monitoren de velddeskundigen van SESVanderHave de verschillende percelen voor opkomst, tolerantie tegen ongedierte en ziektes, schieters en andere eigenschappen van de plant.

Sesvanderhave veldproeven suikerbietenzaad resultaten

Oogst

Aan het einde van het groeiseizoen, oogsten de onderzoekers van SESVanderHave de veldproeven met speciaal voor onderzoeksdoeleinden ontworpen oogstmachines om de wortelopbrengst van elke suikerbietvariëteit te meten. Ook de concentratie en de zuiverheid van de suiker worden geanalyseerd om de suikeropbrengst en daarmee de economische resultaten voor de telers te berekenen. Na een statistische analyse in het SVIC wordt beslist welke hybriden weerhouden worden voor verder onderzoek.

SESVanderHave suikerbietzaad - breeding proefvelden step4 foto 1
SESVanderHave suikerbietzaad - breeding proefvelden step4 foto 2
SESVanderHave suikerbietzaad - breeding proefvelden step4 foto 3
SESVanderHave suikerbietzaad - breeding rooien veld step4 foto 4

Tijdens de piekperiode ontvangt ons suikeranalyse-lab wel zo'n 150.000 stalen bietenbrij van de veldproeven ter analyse. De verzamelde stalen worden in diepvriezers naar ons lab vervoerd, waar ze dan grondig geanalyseerd worden. Benieuwd om te zien wat dit proces allemaal inhoudt? Werp een blik achter de schermen bij ons suikeranalyse-lab in de video hieronder!

Met gegevens van meerdere jaren selecteert SESVanderHave vervolgens de beste hybriden om deel te nemen aan de officiële variëteitsproeven. Deze “officiële variëteitsproeven” of OVT’s vergelijken de nieuwe creaties van elk zaadbedrijf met de “controlevariëteiten” op tal van locaties om vervolgens te bekijken of ze overeenkomen met de standaardeigenschappen van die markt.

Nieuwe variëteiten worden vaak twee of drie jaar getest in OVT’s om hun stabiliteit aan te tonen en te checken of ze voldoen aan de strengere eisen op het gebied van suikerkwaliteit en ziekteresistentie van de lokale markt. Slechts een klein aantal van de gecreëerde variëteiten zal opgenomen worden in de officiële goedgekeurde lijst waaruit telers kunnen kiezen.

Na jaren van ontwikkeling waarin de eigenschappen, opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van de duizenden potentiële experimentele hybride planten getest werden, tot de uiteindelijke goedkeuring in de OVT’s, zijn de nieuwe variëteiten eindelijk klaar om op de markt gebracht te worden.

Sesvanderhave controle veldproeven suikerbietenzaad
SESVanderHave suikerbietzaad - proefveld 1
SESVanderHave suikerbietzaad - proefveld, schoffelen, onkruid verwijderen, wieden
SESVanderHave suikerbietzaad - luchtfoto proefvelden rooier oogst
SESVanderHave suikerbietzaad - oogst van de proefvelden - rooier