Menu
sluiten

Privacybeleid

Laatst geüpdatet op 19 maart 2020

Verklaring Privacy en Gegevensbescherming

De bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor SESVANDERHAVE NV (hierna “SESVANDERHAVE”). Wij behandelen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (AVG) en de bepalingen van andere wet- en regelgeving. SESVANDERHAVE kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op deze website kunt u altijd te laatste versie van uw Privacyverklaring zien.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

SESVanderhave is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Ten eerste kunnen wij u verzekeren dat het louter bezoeken van onze website www.sesvanderhave.com niet uw identiteit bekendmaakt, maar enkel enige informatie zoals, maar niet beperkt tot, de Internetprovider die u gebruikt.
Als u ons een e-mail stuurt, zullen wij de persoonsgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, etc.) die u aan ons wilt verstrekken, gebruiken om te reageren op uw vragen of opmerkingen en om uw bestellingen te behandelen of als onderdeel van de uitvoering van een contract. Als u inschrijft voor de ontvangst van newsletters of uitnodigingen op events van ons bedrijf, bijvoorbeeld door de applicatie op onze website www.sesvanderhave.com, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige communicatie te sturen. In de context van onze commerciële relatie met u, kunnen wij u ook newsletters of uitnodigingen toesturen op ons eigen initiatief, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, maar alleen als u ons daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze dienstverlening. Tot slot, als u gebruik maakt van de mogelijkheid om te solliciteren naar een betrekking of uw CV online doorstuurt via onze website, zullen uw persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn met betrekking tot bovengenoemde activiteiten en na uw voorafgaande toestemming.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door ons of door met ons verbonden ondernemingen, zowel binnen als buiten de EU, voor de hierboven omschreven doeleinden. Daar sommige landen buiten de Europese Unie geen beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, hebben wij contractuele waarborgen voorzien zodat zij ook voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking van 2016. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen buiten de SESVANDERHAVE Groep, behalve voor en in verband met onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen indien nodig ook worden doorgegeven aan derde partijen buiten de SESVANDERHAVE Groep en derde partijen in landen buiten de Europese Unie, in dat geval zullen wij bovengenoemde contractuele waarborgen voorzien.

SESVanderHave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en/of de ontvangst van specifieke of alle soorten marketinginformatie. Bezwaren kunnen worden gestuurd aan: SESVANDERHAVE N.V., ter attentie van het Marketing Department, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIË, of info@SESVANDERHAVE.com.

U heeft ook het recht om SESVANDERHAVE te vragen, voor zover zij persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016, om u te informeren over de persoonsgegevens die zij in haar bezit heeft over u en, voor zover van toepassing, te vragen om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te wissen of te blokkeren. Verzoeken hiertoe kunnen worden gestuurd aan SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIË, of privacy@sesvanderhave.com.

Het staat u vrij om ten allen tijde een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Externe links

Onze website kan af en toe links bevatten die verwijzen naar de sites van derde partijen. SESVANDERHAVE heeft geen invloed op de inhoud en het ontwerp van de sites van externe aanbieders. Deze Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op deze sites. Een bezoek via deze links is op uw eigen risico.

Beveiliging van uw gegevens

SESVANDERHAVE heeft de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking.