Menu
sluiten

Om het maximale rendement uit uw teelt te halen moet uw suikerbietzaad met de allerhoogste zorg behandeld worden. Een optimale bescherming van uw teelt is immers heel belangrijk. Eén van de grootste bedreigingen voor uw teelt zijn ziektes.

Rhizomanie

Rhizomanie, één van de belangrijkste ziekten bij de suikerbiet, wordt veroorzaakt door een virus (Beet Necrotic Yellow Vein Virus) dat op de biet wordt overgedragen door een parasiet van de wortelharen (Polymyxa betae).

Nematoden

Het witte bietencystenaaltje Heterodera schachtii is een witachtige worm van ongeveer 1 mm lang die zich in de grond verplaatst. Hij kan zich vasthechten aan de wortel van de suikerbiet en zich voeden met de inhoud van diens cellen. Dit leidt soms tot de woekering van wortelharen ten koste van de biet.

Rhizoctonia

Rhizoctonia-wortelrot wordt veroorzaakt door de grondschimmel Rhizoctonia solani. Deze ziekte veroorzaakt een donkerbruine verrotting van de wortel en van de wortelhals van de suikerbiet.

Bladluizen / vergelingsziekte

De vergelingsziekte van bieten wordt veroorzaakt door virussen die aan de suikerbiet worden doorgegeven via de bladluizen.

Bladziekten

Tot deze categorie behoren ziekten veroorzaakt door schimmels die het suikerbietblad aantasten en waarvan de symptomen zich meestal openbaren vanaf de zomer (in het begin voor cercospora en meeldauw, wat later voor ramularia en roest) tot de oogst.

SBR (Syndrome Basses Richesses)

SBR (Syndrome Basses Richesses) is een ziekte van de suikerbiet die wordt veroorzaakt door twee bacteriën die door een bladsprinkhaan worden overgedragen.

Wortelknobbelaaltjes

Wortelknobbelaaltjes zijn wijdverspreide plantenparasieten die aanzienlijke schade veroorzaken aan aardappel, wortel, of schorseneer.